In 2020 stellen we Global Goal nummer 1 centraal: het beëindigen van armoede in al haar vormen.

Door de coronacrisis zal het aantal mensen in armoede en schulden in de nabije toekomst fors toenemen. Bovendien treft de crisis de groep mensen die al leeft op de rand van de armoedegrens rechtstreeks. Zowel financieel, psychosociaal als op het gebied van gezondheid.
Deze urgentie heeft drie Utrechtse organisaties (Armoedecoalitie Utrecht, Bibliotheek Utrecht, Sharing Arts Society) ertoe gebracht om meerjarig samen een vuist te maken tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk in de samenleving. De centrale thema’s: samen delen, de verbinding tussen arm en rijk, en de zoektocht naar een beter leven. Het eerste resultaat van de samenwerking is de organisatie van het Grote Utrecht Stadsdiner op 17 oktober, wereldarmoededag. Het andere grote evenement, de Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein, kan door de coronamaatregelen niet doorgaan, maar het alternatief is net zo de moeite waard: de film De ronde van Sint Maarten@home.